مش بندی یک ساختار چگونه انجام می‌شود؟

نمایش مش بندی در نرم افزار CST
مش بندی فرایندی است که دنیای واقعی (پیوسته) را برای دنیای کامپیوتر و دیجیتال (گسسته) قابل‌فهم می‌کند. در دنیای واقعی همه‌چیز به‌صورت پیوسته و آنالوگ وجود دارد. درحالی‌که وقتی برای انجام محاسبات از کامپیوتر استفاده می‌کنیم، درواقع وارد دنیای گسسته و دیجیتال می‌شویم. هرچقدر سلول‌های مش دقیق‌تر و کوچک‌تر انتخاب شود، نتایج شبیه‌سازی به نتایج دنیای پیوسته، نزدیک‌تر خواهد بود. کوچک‌سازی تا جایی می‌تواند ادامه یابد که ابعاد گسسته قابل صرف‌نظر کردن باشد یا به‌دقت موردنظر برسیم.

این مطلب فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است!

برای استفاده از این محتوا وارد شوید و اگر عضو نیستید ثبت‌نام کنید