شرایط مرزی در نرم‌افزار CST Microwave Studio

شرایط مرزی

شرایط مرزی در نرم‌افزار CST کمک می‌کند تا فضای حل مساله برای کامپیوتر محدود شود. در واقع به کمک شرایط مرزی، رفتار امواج الکترومغناطیس را در مرزها تعیین می‌کنیم.

در این ویدیوی آموزشی، انواع شرایط مرزی که در ماژول Microwave Studio استفاده می‌شوند را بررسی می‌کنیم. با ارائه مثال‌های عملی، مفهوم شرایط مرزی را به خوبی درک می‌کنید.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی را بگذارید