سوییپ پارامتری در نرم افزار HFSS

سوییپ پارامتری در HFSS
برای بررسی تغییر نتایج شبیه‌سازی بر اساس تغییر مقادیر متغیرها در نرم افزار HFSS ، باید پارامترها را سوییپ کنیم. در این ویدیو یاد می‌گیریم چطور یک ساختار را که ابعاد آن به صورت پارامتری تعریف شده است، سوییپ کرده و نتایج را بررسی کنیم.

این مطلب فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است!

برای استفاده از این محتوا وارد شوید و اگر عضو نیستید ثبت‌نام کنید