راهنمای سریع استفاده از CST Studio

17,900 تومان

 

مخاطب: دانشجویان رشته برق گرایش مخابرات، طراحان و مهندسان مخابرات

نوع محصول: فایل PDF تصویری

ابزار مورد نیاز: Acrobat Reader یا Foxit Reader

کد شامد: ۱-۱-۲۶۹۰۶۴-۶۲-۴-۵

آموزش سریع CST
راهنمای سریع استفاده از CST Studio

17,900 تومان