آموزش نرم‌افزار CST – سوییپ پارامتری

آموزش نرم افزار CST - درس 16

در درس ششم، هفتم و هشتم نحوه ایجاد یک ساختار در نرم‌افزار CST، آموزش داده شد. در پنجره تنظیمات شکل‌ها می‌توانید به‌جای اعداد ثابت از متغیرها استفاده کنید. کاربرد عمده متغیرها برای سوییپ پارامتری و بهینه‌سازی است.

ایجاد پارامترها

در نرم‌افزار CST به دو روش می‌توانید یک متغیر ایجاد کرده و به آن مقداری نسبت دهید. در روش اول، به‌طور مستقیم در پنجره Parameter List که در پایین صفحه اصلی قرار دارد، متغیر و مقدار اولیه آن را وارد کنید. سپس در پنجره تنظیمات ساختار از آن استفاده کنید.

در روش دوم، می‌توانید هنگام ایجاد یک ساختار، بجای واردکردن عدد، یک متغیر وارد کنید. هنگام بستن پنجره تنظیمات شکل، یک پنجره جدید باز می‌شود و شما باید یک مقدار اولیه برای آن متغیر وارد کنید. این متغیر به Parameter List اضافه می‌شود.

سوییپ پارامتری

با استفاده از Parameter Sweep می‌توانید مقدار یک یا چند متغیر را در بازه مشخصی تغییر دهید. به‌این‌ترتیب اثر تغیری هر پارامتر بر مشخصه‌های میدانی ساختار را ببینید. به‌عنوان‌مثال می‌توانید با تغییر ابعاد یک آنتن پچ مربعی یا ضخامت زیرلایه، اثر این تغییرات را بر فرکانس رزونانس آنتن یا پهنای باند بینید. شکل زیر تغییرات پارامتر S یک آنتن پچ را که با سوییپ پارامتر طول آن ایجاد شده است نشان می‌دهد.

سوییپ پارامتر S

برای تنظیم سوییپ از Simulation: Solver -> Par. Sweep اقدام کنید. در پنجره بازشده، ابتدا با کلیک روی New Seq. یک sequence جدید ایجاد کنید. با کلیک روی New Par.، می‌توانید در هر sequence چند پارامتر برای سوییپ تعریف کنید. نحوه عملکرد به این صورت است که ابتدا پارامترهای موجود در Sequence اول سوییپ می‌شوند. با اتمام آن‌ها، sequence دوم شروع می‌شود.

پنجره سوییپ پارامتری

بعد از اتمام عملیات سوییپ پارامتری، با انتخاب یک یا چند مقدار از بخش Result Navigator در پایین پنجره اصلی، می‌توانید نتایج مرتبط را مشاهده کنید. ضمن اینکه از طریق Template Based Post Processing هم می‌توانید، رفتار یک مشخصه خاص را براثر سوییپ پارامتری به‌دلخواه تنظیم کرده و نمایش دهید.

منبع: RFplus

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

6 Comments

  1. pedramesmaeli4 pedram 1 مرداد 1399
    • آر-اف پلاس 1 مرداد 1399
  2. محمدرضا 12 خرداد 1398
    • آر-اف پلاس 12 خرداد 1398
  3. emadtaghavi64 emadtaghavi64 2 خرداد 1397
    • آر-اف پلاس 3 خرداد 1397

پاسخی را بگذارید