آماده‌سازی PCB آنتن مایکرواستریپ در ۴ حرکت!

ساخت آنتن مایکرواستریپ
ساخت آنتن یا سایر مدارات شبیه‌سازی شده، هیجان خاصی دارد. وقتی ساختاری را شبیه‌سازی کرده و نتایج را بررسی می‌کنیم، دوست داریم آن را بسازیم، تست کنیم و نتایج اندازه‌گیری را با نتایج شبیه‌سازی مقایسه کنیم.

این مطلب فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است!

برای استفاده از این محتوا وارد شوید و اگر عضو نیستید ثبت‌نام کنید